Ordensregler

Undgå Smittefare


Træning og ophold i Sydals Fitnesscenter er på eget ansvar - du er som medlem ansvarlig for at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i Sydals Fitness, og at du ikke er en smittefare for andre medlemmmer. Afspritning af hænder ved indgangen er et krav for alle medlemmer.

Beklædning i Centret


Al træning kun iført rent, lugtfri og passende beklædning. Der skal anvendes passende fodtøj ved al træning. Det er ikke tilladt at træne i almindelig tøj og udendørs sko. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop og i bare fødder.

Rengøring af Maskiner


Maskiner og berøringsflader skal rengøres efter brug med spray og papir - eller klud med sprit. Medbring håndklæde til alle sidde- og liggeflader. Al træning på gulvet skal udføres på træningsmåtte, som medlemmet selv medbringer til træning.

Brug af Udstyr & Maskiner


Udstyr og maskiner skal benyttes forsvarligt. Frivægte og andre tunge redskaber skal have gulvkontakt, før de slippes. Tunge frivægte må ikke lægges på bænke eller sæder. Efter brug skal alt udstyr rengøres og lægges på plads.

Brug af Kamera


Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme medlemmer i Sydals Fitness, uden deres samtykke.

Besøg af Ikke-medlemmer


Alt ophold i centret er kun for betalende medlemmer, dog må mindre børn medbringes på eget ansvar. Besøg og fremvisning af centret for ikke medlemmer skal godkendes af personalet tilknyttet Sydals Fitness.

Værdigenstande


Sydals Fitness har ikke ansvar for værdigenstande, som medbringes til centret, hverken tyveri eller skader som måtte opstå under ophold og træning.

Musik


Medbringes egen musik, må det ikke være til gene for andre medlemmer.

Ødelagte maskiner


Påføres skade på redskaber eller maskiner, skal personalet informeres.

Fremvis ID


Gyldigt medlemskab i Sydals Fitness skal kunne fremvises ved forlangen.

Åbnings- & Lukketider


Åbnings- og lukketider skal overholdes. Ved særlige ønsker kan personale give lov til træning på tidspunkter uden for normal lukketid.

Forbud


Rygning er ikke tilladt, og det er ikke tilladt at medbringe alkohol i centret. Brug af doping og andre stoffer er ikke tilladt i centret. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse

Mommarkvej 352
6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk
+45 40 17 69 79

Sydals Fitness © 2020